Conferința Științifică 2015

TERMEN LIMITĂ - 30.septembrie.2015


Universitatea din Oradea

Departamentul de Educaţie Fizică, Sport și Kinetoterapie


Organizează:

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

„EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL
ÎN BENEFICIUL SĂNĂTĂŢII”

– EDIŢIA 41 / XLI –

Oradea, 23 octombrie 2015

Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie